Øjenlæge Jørgen Nørrelykke Nissen

 

Startside | E-mail kontakt | Akut øjensygdom | Om klinikken  | Diabetes | Links


 

 

 

 

"Kan sygelighed og dødelighed ved type 2 diabetes forebygges ved tidlig opsporing og intensiv efteruddannelse af praktiserende læger" (Anglo-Danish-Dutch Study in Generel Practice of Intensive treatment and Complication Prevention in Type 2 Diabetic Patients Identified by Screening)

Dette internationale studie ledet af Institut for Almen Medicin ved Århus Universitet har klinikken deltaget i siden 2003. Indtil nu er ca. 280 patienter blevet identificeret ved screening i det tidl. Sønderjyllands amt. Resultater fra tilsvarende projekt i Århus og København kan læses i artikel i Acta Opthalmologica: The prevalence of diabetic retinopathy in patients with screen-detected type 2 diabetes in Denmark: the ADDITION study by Toke Bek et al (Acta Ophthalmol: 2009: 87: 270-274).

 

 

Indkaldelse af patienter med Diabetes Mellitus  Patienter med sukkersyge, uanset hvilken type, tilbydes at blive indkaldt til årlig undersøgelse. Dette sker efter aftale med Praksisafdelingen i Region Syddanmark. Ordningen gælder foreløbigt kun for øjenlæger i det tidl. Sønderjyllands amt, men forventes at blive tilladt for alle øjenlæger i Region Syddanmark. 

Denne årlige undersøgelse er den eneste og bedste måde at sikre imod, at eventuelle sukkersygeforandringer i øjnene bliver alvorlige og synsnedsættende. 

Har man aftalt indkaldelse tilsendes indkaldelseskort med angivelse af dato og tid ca. 3 uger før planlagte undersøgelsestidspunkt. Man kan altid ringe og ændre tidspunkt.
I Diabetes nr. 4.2006 Årgang 66   - medlemsblad for Diabetesforeningen - kan du læse et interview om den sønderjyske aftale.