Øjenlæge Jørgen Nørrelykke Nissen

 

Startside | E-mail kontakt | Akut øjensygdom | Om klinikken  | Diabetes | Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En moderne øjenklinik består i dag af mange apparater. Blandt andet kan nævnes følgende:
Autorefraktor
apparat til bestemmelse af grader af nærsynethed / langsynethed

Autophoroptor   

elektronisk brillekasse

Lufttonometer
elektronisk apparat til måling af øjets tryk
Fundus-kamera 

l billedoptagelse af øjenbaggrunden ved diabetes, AMD mv.

Pachymetri

måling af hornhindetykkelsen (central cornea tykkelse)

Synsfeltapparat Octopus

elektronisk apparat til bestemmelse af øjets synsfelt

 

http://www.parkering.dk/uploads/pics/Gr_n_smiley.gif

Klinikken har i december 2007 fået en grøn smiley fra Arbejdstilsynet. Læs mere.  Og igen senest 2015. Læs mere.

Patienters tilfredshed ved speciallægen NYT
I marts 2009 deltog klinikken i en landsdækkende spørgeskema-undersøgelse af patienters tilfredshed med deres speciallæge. Der blev udleveret et spørgeskema til 130 personer. Man blev anmodet om at besvare spørgsmål, der handler om opfattelse og vurdering af de ydelser, som man modtager i klinikken. Se skema.
Formålet med undersøgelsen er at sikre en høj kvalitet i de ydelser, som speciallægepraksis leverer.
Her i klinikken vil vi inddrage vore patienters vurdering af tilrettelæggelsen af vort arbejde og sætter derfor stor pris på besvarelser i spørgeskemaet. Besvarelser er anonyme.
Resultat af undersøgelsen kan læses: Patienttilfredshedsundersøgelse - Artikel fra Ugeskrift for Læger

Center for Kvalitetsudviklingen, Region Midtjylland, gennemfører undersøgelsen for Foreningen af Speciallæger
           
Patienttilfredshedsundersøgelse hos øjenlægen: Læs mere


I venteværelset udstiller lokal kunstner Else Larsen, Aabenraa. Få brochure af sekretæren.


         


Sundhedsstyrelsens Inspektion 2014. Læs mere

 

Praktiserende speciallæger i øjensygdomme i Aabenraa efter 1920 

dr. med Alfred Beyer blev født i 1890 i Skast, Sønderjylland, student fra det dengang tyske gymnasium i Sønderborg 1911. Han læste medicin ved universitet i Kiel, men måtte som medicinsk student deltage i første verdenskrig. Efter krigen studerede han ved universiteterne i Freiburg og Heidelberg. Fik sin eksamen i Kiel 1919 og året efter blev han dr. med. på en afhandling, der hed: Die Erkrankungen nach Genuss von Kartoffelen.
    Dr. Beyer var praktiserende læge i Løgumkloster fra 1920 - 1923. Siden uddannede han sig til øjenl. i København på Rigshospitalet og Kommunehospitalet og fik specialistanerkendelse i 1927. Han nedsatte sig i oktober 1927 og blev overlæge ved Sct. Ansgars øjenafdeling i Aabenraa. Praksis blev drevet fra ejendom i Søndergade, Postholdergården, som senere er blevet overtaget af Aabenraa Kommune.

Vagn Jørgen Jensen, født 1925 i København, er uddannet fortrinsvis på hospitaler i København. Vagn Jensen var assistent hos Beyer før han overtog praksis 1961 og tillige efterfulgte ham som overlæge ved Sct. Ansgars øjenafdelingen. Praksis uændret i Søndergade indtil 1968, hvor praksis blev flyttet til Rådhusgade 6 i nybygget ejendom.
    1975 blev øjenafdelingen, Sønderborg Sygehus oprettet, og afdelingen i Sct. Ansgars Hospital Aabenraa blev derfor nedlagt. Gik på pension 1992. Døde 2011

Øjenlæge Jørgen Nørrelykke Nissen, født 1951, videreførte 1992 øjenlægepraksis i samme lokaler på Rådhusgade. Uddannelse ved øjenafdelinger Århus Universitetshospital og Vejle Sygehus. Speciallægeanerkendelse 1988.
    Siden 1993 været medlem af speciallægesamarbejdsudvalg ved Sønderjyllands Amt. Tidligere medlem af Sønderjyllands Lægekredsforenings bestyrelse, tidligere formand for de praktiserende speciallæger i amtet og en årrække bestyrelsesmedlem i FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger). I flere år deltaget i udvalg (styregruppe) vedrørende diabetes mellitus i Sønderjylland. I flere perioder formand for de øjenlægerne i Sønderjyllands Amt.